Postup likvidace vozidla - Ostrava a okolí

Povinností každého majitele motorového vozidla je před tzv. zrušením vozidla, tedy trvalým vyřazením vozidla z registru motorových vozidel, nechat provést jeho ekologickou likvidaci. Vozidlo je nutné, dle zákona, odevzdat do zařízení, které je pro likvidaci vozidel určené a schválené. Naše služba EKOLOGICKÉ LIKVIDACE VOZIDEL OSTRAVA Vám nabízí vyřízení ekologické likvidace bez nutnosti osobní návštěvy provozovatele ekologické likvidace, bez nutnosti odvozu automobilu nebo autovraku na vlastní náklady, bez rizika případných provozních komplikací a legislativních postihů.

Nemusíte tedy nikam jezdit a nemusíte zajišťovat převoz Vašeho vozidla z Ostravy. Stačí nás kontaktovat a objednat si odvoz vozidla z Vaší ostravské adresy. Navíc s vyřízením ekologické likvidace ihned, na místě, při předání vozidla. To vše zdarma, rychle, s potřebným potvrzením a s jistotou skutečně provedené ekologické likvidace od prověřené a certifikované firmy. Vozidla z Ostravy a okolí odvážíme každý pracovní den a také v sobotu. Navíc nabízíme ostravským zákazníkům zajímavé finanční bonusy a výkupní ceny za stará a bouraná vozidla.  

 

Jak postupovat a vyřídit likvidaci vozidla nejefektivněji?


1/ Kontaktujte nás - celým procesem vyřízení ekologické likvidace Vás provedeme, vše Vám vysvětlíme, uděláme Vám konečnou nabídku a společně naplánujeme termín a čas odvozu Vašeho vozidla z Ostravy nebo z okolních míst.

Volejte: 607 703 311 nebo 558 642 172. Využít můžete náš kontaktní formulář nebo formulář nezávazné objednávky likvidace

Pro stanovení přesné nabídky našich služeb nás zajímají základní informace o vozidle, o jeho kompletnosti, kde se vozidlo nachází a zda bude vozidlo předávat jeho majitel nebo jiná oprávněná osoba. Pro naplánování odtahu potřebujeme kontaktní telefon na předávající osobu a adresu místa, kde se vozidlo v Ostravě nebo v jejím blízkém okolí nachází.


2/ Odvoz vozidla nebo autovraku.
V domluvený termín a čas k Vám, na Vaši ostravskou adresu, přijíždí náš odtahový speciál s proškoleným technikem. Technik si vozidlo dle Vašich dokumentů zkontroluje, doklady od vozidla si od Vás pro tento účel pouze na chvíli vypůjčí. Doklady Vám vrátí ihned zpět a ihned Vám vystaví potvrzení o tom, že jste vozidlo předali k ekologické likvidaci. Toto potvrzení je pro Vás nezbytným dokladem pro následné vyřízení odhlášení vozidla z evidence. Technik také vyplatí majiteli vozidla případný finanční bonus a výkupní cenu. Pokud jsou státní poznávací značky SPZ ještě na vozidle, tak Vám je technik rád demontuje a předá. Vozidlo si naloží a odveze k nám do zařízení pro zpracování autovraků. Celý proces vyřízení ekologické likvidace u zákazníka zabere cca 20 minut a veškeré povinnosti majitele vozidla s vyřízením ekologické likvidace tímto končí.


3/ Ekologická likvidace vozidla
je provedena v našem zařízení, na autovrakovišti MILATA. Po přijetí vozidla je auto podrobeno vstupní prohlídce, doevidování a podrobnému nafocení. Poté je řádně a v zákonem dané lhůtě ekologicky zlikvidováno.


Pokud nás chcete navštívit a své nepotřebné vozidlo odevzdat přímo ve sběrně autovraků, v našem specializovaném zařízení pro ekologickou likvidaci vozidel (na autovrakovišti MILATA), tak samozřejmě můžete! Navštivte nás kdykoliv v naší provozní době a bez objednávky. Vozidlo od Vás převezmeme a při čekání na vyhotovení protokolu Vás pozveme na kávu. Navíc u nás můžete získat zajímavý finanční bonus za váhu vozidla! 

 

4/ Odhlášení vozidla a zrušení pojistné smlouvy


Po odevzdání vozidla naší firmě navštíví majitel vozidla příslušný dopravní inspektorát - dopravní úřad v Ostravě a zde si vyřídí odhlášení vozidla z evidence motorových vozidelOdhlášení - zrušení vozidla z evidence musí proběhnout na stejném úřadě jako poslední registrace daného vozidla. S originálním potvrzením - likvidačním protokolem od nás tak učiní snadno, rychle a bez nepříjemných komplikací. Odhlášení vozidla z evidence by mělo dle zákona proběhnout do deseti dní od odevzdání vozidla do sběrny autovraků.

Jako nezbytný poslední krok při ukončení provozu starého vozidla je nutné ukončení pojistné smlouvy o povinném ručení. Majitel nebo provozovatel vozidla podá písemnou žádost o zánik pojistné smlouvy na základě zrušení vozidla z evidence. Tuto žádost podá osobně v pojišťovně nebo ji zašle doporučeně poštou. Nezbytným dokumentem k této žádosti je originál nebo kopie dokladu o vyřazení vozidla z evidence motorových vozidel. Nově potvrzení o zániku vozidla. Doporučujeme Vám zrušení pojistné smlouvy po odhlášení automobilu z registru vozidel neodkládat a zbytečně již pojistné neplatit.