Likvidace automobilu ZDARMA, EKOLOGICKY a především DLE ZÁKONA

Dle zákona o odpadech číslo 185/2001 Sb. jsou řazeny vysloužilá vozidla - autovraky do kategorie nebezpečných odpadů. To vše z přísnějšího pohledu na ochranu životního prostředí. Nepoužívané a odstavené vozidlo se stává odpadem a každý jeho majitel je při jeho zbavování povinnen jej odevzdat pověřenému provozovateli, do zařízení ke sběru a zpracování autovraků určeném. Toto odevzdání vozidla pro ekologickou likvidaci je pak majitel automobilu povinnen doložit příslušným a platným potvrzením. Majitel vozidlo nemůže zlikvidovat sám, vlastními prostředky, nebo jej například celé rozprodat na náhradní díly.

 

Ekologická likvidace vozidel je proces odborného rozebrání automobilu na jednotlivé suroviny a díly s jejich následnou ekologickou likvidací nebo recyklací. Naši zaměstnanci, za pomocí moderních technologií a vybavení našich pracovišť, odborně vozidlo rozeberou na jednotlivé díly - suroviny.

Autovrak je po zaevidování a vstupní kontrole nejprve podroben odsání veškerých provozních kapalin na moderním odsávacím zařízení a dále pak postupuje po jednotlivých rozebírajících stanovištích. Celý proces probíhá dle nejpřísnějších norem ministerstva životního prostředí. Demontované díly a suroviny jsou tříděny a nakládány do jednotlivých kontejnerů nebo do úložných míst. Poté jsou odváženy pro další využití. Řada použitelných autodílů je dále prodávána v naší prodejně nebo na internetu.

Nabízíme výhodný prodej použitých náhradních dílů z autovraků všech značek a modelů. Dochází tak k ryzí recyklaci s efektivním využitím vybraných částí likvidovaných vozidel.   

 

Výhodná likvidace vozidel Ostrava

Pokud využijete služeb EKOLOGICKÉ LIKVIDACE VOZIDEL OSTRAVA od naší společnosti, nemusíte řešit náklady s vyřízením, odvozem a s konečnou likvidací spojené. Navíc získáváte garanci, že Vaše vozidlo bude skutečně ekologicky zlikvidováno dle státem stanovených přísných pravidel ekologické likvidace v zařízení k tomuto účelu zřízeném a Krajským úřadem schváleném.

Naše firma se specializuje na ostravské zákazníky a má veškerá oprávnění k této činnosti, ekologickou likvidaci provozujeme odborně a zodpovědně. Pro auto přijedeme k Vám do Ostravy zdarma kamkoliv. Jako doklad o zániku Vašeho automobilu získáváte od nás, ihned ve chvíli předání vozidla našemu pracovníkovi, příslušné potvrzení pro úřad - protokol o likvidaci, který je nezbytným dokladem pro další Váš postup při vyřízování zániku vozidla na dopravním úřadě v Ostravě nebo na jiném dopravním inspektorátě.  

 

Využijte služby profesionálů v oboru, bez komplikací a bez rizika! 

Jednáme rychle a spolehlivě. Zákazníci se nás nebojí doporučit pro naši odbornost a profesionalitu.